tisdag 23 augusti 2011

Arbete i Landstinget med Folkhälsoprojekt

Idag tillbringade jag eftermiddagen i Landstingshuset på Kungsholmen för att lyssna på ett seminarium kring projekt som finansieras av landstingets folkhälsoanslag.

  • Utbildning av föräldrar och pedagoger i Södertälje om ADHD mm
  • Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom
  • Utveckling av ett web-baserat utbildningsprogram med syftet att minska självmord och psykisk ohälsa
  • Studiecirkel för utlandsfödda kvinnor om "hälsa, ohälsa, kroppen och dess funktioner"
  • Föräldrastöd inom skolhälsovården för goda mat- och rörelsevanor - främst förskoleklass
  • Utbildningsprogram för distriktssköterskor och annan vårdpersonal om våld i nära relationer
  • Hälsosamtal / hälsokurs för asylsökande och nyanlända flyktingar
Alla  projekt känns mycket angelägna - för att förebygga eller i varje fall lindra lidande!

En allmän reflektion - som inte på något sätt förtar värdet av projekten - är att som projekten beskrevs så syftar inte utvärderingarna till att mäta om "slutmålet" uppnås, t ex minskad psykisk ohälsa, minskad sjuklighet hos asylsökande och nyanlända flyktingar, bättre omhändertagande av barn och ungdomar med ADHD, tidigare stöd till personer som drabbats av våld i nära relationer osv. Mycket ofta angavs nyttan av projektet att personalen höjer sin kompetens och vidmakthåller denna nivå, att projektet leder till viktiga kontakter nationellt och internationellt osv. Men alltså inte antydningar till direkta försök att mäta det så kallade slutmålet - bättre hälsa.

----

Inga kommentarer: