tisdag 2 augusti 2011

Bilen ska bära sina egna kostnader men inte kollektivtrafiken

Jag är för kollektivtrafik, men detta trafikslag kan inte klara alla transportbehov.

Miljöpartiet, senast genom Emilia Hagberg, gruppledare i Stockholms Stad, driver linjen att skattebetalare eller boende subventionerar privatbilismen genom att kostnader för bland annat parkering bekostas via skattemedel eller belastar byggkostnader i nya bostäder.

Det här kan ju tyckas vara ett radikalt nyliberalt drag - att varje trafikslag ska stå för "sina egna kostnader". Men då borde ju även kollektivtrafiken uteslutande betalas av dem som nyttjar den. Inte av skattebetalarna till största delen, inte av dem som går eller cyklar till arbete eller studier; bara av dem som nyttjar det. Och cyklister och gående skulle betala för cykelbanor respektive trottoarer och gångvägar.

Det finns inom miljöpartiet en arrogans mot dem vars behov inte klaras av kollektivtrafiken - det är som riksdagsledamoten Mikaela Valterssons dom mot pensionärer som måste flytta om vänsteroppositionens hot om förnyad fastighetsskatt blir verklighet: Dom får väl sälja då!

Miljöpartiet är därför inte ett parti som bryr sig - de som inte passar in i mallen bör avskaffas eller i varje fall avflytta. Det cyniskt och arrogant!

---

2 kommentarer:

Pierre D Ruva sa...

Nja,

Du skriver att även kollektivtrafiken borde stå för sina egna kostnader. Men artikelns huvudpoäng är ju att bilar tar upp väldigt mycket mark, vars alternativanvändning är värd mycket i form av exempelvis förbättrad framkomlighet, ökad byggrätt etc. Kollektivtrafiken å andra sidan bidrar ju till att minska trängseln och effektivisera markanvändningen, samtidigt som den bidrar till ett mindre miljöbelastat transportsystem.

Det handlar ju inte om att förbjuda biltrafik, utan om att vi många, som inte har tillgång till bil, inte ska behöva subventionera din och andras bil när vi handlar varor (till följd av stora kundparkeringar) och betalar hyran (genom subventionerade garageplatser).

Subventioner till kollektivtrafiken innebär ju bland annat lägre parkeringsbehov och bättre framkomlighet, vilket gynnar även bilister.

Lars Björndahl sa...

Hej Pierre D Ruva!
Nja, du missar poängen. Även kollektivtrafik, gång och cykelvägare tar också upp mycket mark - vars alternativanvändning för t ex ökad byggrätt kan vara värt mycket. Det går inte så enkelt att säga att privatbilar bara skapar kostnader för samhället. Kollektivtrafiken löser inte alla transportproblem. Men MPs resonemang bygger ju på att enbart bilar belastar samhällsekonomin. Varför ska den som inte behöver buss och spårbunden trafik betala för den nyttigheten?
Det verkar också som om resonemanget bygger på att kollektivtrafiken inte är subventionerad med skattemedel, men det är den ju i hög grad.

Jag är för kollektivtrafik men inte på ett så enögt sätt som MP driver sin politiska linje..