söndag 30 oktober 2011

Besök i verkligheten

Jag har sedan sommaren varit ute på besök i verkligheten - i verksamheten. På min lott hade fallit att besöka två privata sjukgymnastmottagningar och en kiropraktormottagning.

Gemensamt för alla dessa mottagningar var entusiasmen och glädjen att arbeta för patientens bästa - och att se problemen att göra detta under omväxlande förhållanden (politisk majoritet, vårdavtal och vårdval). En gemensam oro var hur svårt det är att förena vårdavtal och vårdval med att vara med och erbjuda plats och handledning för att "fostra" nästa generation av vårdgivare. Övergången till vårdval förefaller ställa formalistiska krav på vårdgivare som kan leda till att många nu godkända, etablerade och erfarna vårdgivare stängs ute. Det verkar inte som en optimal utveckling av tillgången till primärvårdsrehabilitering inom Storstockholm.

Därför att det bra att vi landstingspolitiker går ut och lyssnar på dem som bedriver vården!

---

Inga kommentarer: