lördag 29 oktober 2011

Den bortglömda grundforskningen

I veckan kom en liten blänkare i radion om problemen som följer av den ensidiga inriktningen på stöd till forskning som snabbt kan leda till "uppfinningar som skapar jobb och välfärd".

Man citerar en konferens i Berlin, där man påpekat behovet av en fri grundforskning. Det är problem när alla resurser riktas till "samhällsnyttig" forskning. En del av problemet är att om universiteten ska inrikta sig på forskning som snabbt ger kommersiella produkter, då konkurrerar man med näringslivet!

En annan del av problemet är att mycket av de kommersiellt framgångsrika forskningsresultaten bygger på just icke detaljstyrd grundforskning.

Det måste vara centralt i universitetens uppdrag att söka kunskap utan primära krav på snabb "avkastning". Tidigare decennier har politisk styrning gällt arbete och miljö, nu tycks det vara kommersiellt resultat som ska vara målet.

En central uppgift för universiteten är kunskapsuppbyggnad. Det målet är svårt att uppnå om det saknas ett uppdrag att systematiska söka kunskap om grundläggande förhållanden och fenomen. Lika svårt blir det även med den tredje delen av upprdaget - att förmedla kunskapen. Om huvudmålet är att snabbt utveckla kommersiellt gångbara resultat, och kunskapsuppbyggnaden därför inte har ett bredare och djupare mål, så lär inte kunskapsförmedlingen heller kunna bidra till ökad, obunden kunskap.

---

Inga kommentarer: