torsdag 27 oktober 2011

Genusperspektiv i vården - mannens behov

I dagens SvD skriver representanter för Svensk Andrologisk Förening på Brännpunkt om behovet av läkarspecialister för män. Jag är i och för sig part i målet, men det är ur ett politiskt - inte bara sjukvårdspolitiskt - perspektiv intressant att lyfta att mannen i svensk sjukvård har en kraftigt eftersatt position.

Det talas ofta om att kvinnor mindre ofta får rätt diagnos och mest effektiv medicin vid hjärt-kärlsjukdomar (men man nämner inte lika gärna att fortfarande män oftare dör - och vid yngre åldrar).

När det gäller mannen och sjukdomar och störningar i de manliga fortplantningsorganen finns ingen officiellt erkänd specialitet i Sverige (till skillnad från till exempel Tyskland). Vissa sjukdomsgrupper tas traditionellt omhand av urologer, vissa tillstånd kan tas omhand av endokrinologer. Många gynekologer menar att män i barnlösa par inte behöver utredas - bara man kan få fram en spermie till assisterad befruktning behöver man inte söka bakomliggande orsaker. Internationellt är detta en förlegad syn. Mer och mer kunskap finns om sjukdomar och andra tillstånd som påverkar mannens fertilitet. Även om det inte alltid går att förbättra fertiliteten så är det ofta viktigt att utreda och behandla - om man vill ta hänsyn till mannens välbefinnande och överlevnad.

Menar man därför allvar med genusperspektiv i vården måste mannen ges möjlighet att utredas och behandlas. För detta behövs specialistkunskap och denna måste få spridning och acceptans inom hela sjukvården.

---

1 kommentar:

Mats sa...

Här har moderaterna ett utmärkt tillfälle att profilera sig i jämställdhetsfrågor. Män lever kortare. Det satsas mindre pengar på män inom sjukvården än på kvinnor. Det finns ingen specialistvård för män. Män kallas inte ens på regelbundna kontroller. Varför inte driva dessa jämställdhetsfrågor inom moderaterna. Det vore en önskvärd motvikt till vänterfeministerna!