tisdag 11 oktober 2011

Vänsterpartiet vill diktera måltiderna för landstingsfullmäktige

Vid dagens landstingsfullmäktige avhandlas en märklig motion från Vänsterpartiet: man framför krav på att den ALL mat som serveras under landstingets fullmäktige sammanträden uteslutande ska vara vegetariska.

Notabelt är att Miljöpartiets Raymond Wigg ställer sig bakom Landstingsstyrelsens förslag att avslå motionen.

Men Vänsterpartiets Anna Sehlin och Ylva Nork insisterade att det är det enda rätta att införa tvång. Vad man inte inser är att det är en symbolhandling utan egentlig effekt. Man har inte ens kommit på tanken att om man inte känner för att äta den mat man kan köpa i Landstingshusets kantin, då kan man inom några minuter nå ett stort utbud av restauranger kring Hantverkargatan och Kungsholms torg.

Men det är ju typiskt för ett parti med ett förflutet där kollektivets förtryck av individen (även när kollektivet varit i minoritet) hyllats som det bästa sättet att utveckla samhället.


Hur gick det då? V-motionen föll, men först efter nästan en timmes debatt..

---


Inga kommentarer: