lördag 12 november 2011

Är Juholt på väg någonstans alls?

Det var en informativ men ändå oerhört intetsägande lördagsintervju med Håkan Juholt efter dagens luncheko.

Informativ, därför att det blev klarlagt att bakom alla glittrande tirader om att satsa annorlunda än Alliansregeringen fanns det ingenting. Juholt ville förhandla med Reinfeldt om politikens innehåll så därför kunde han inte yppa något annat än att hans tilltänkta förhandlingspart gör allting fel och att han själv redan nu i opposition vill göra annorlunda - men INGENTING om konkreta förslag. Det var tydligen känsligt - antingen finns det inga konkreta förslag (det som talar för det är väl den kraftigt demonterade politiska staben inom (S)), eller så förväntar sig Juholt att backa från det mesta och vill undvika ytterligare svekdebatt genom att inte i förväg ange en viljeinriktning. Då öppnas ju vägen för att lyfta fram minsta lilla kompromiss med Alliansregeringen som en enorm framgång, eftersom utgångspunkten i detta fall är hemlig.

Innehållslös just därför att det inte gavs några konkreta besked. Hur ska de flotta löftena finansieras? Hur ska fem miljarder till landets skolor har mer än marginell betydelse? Hur ska en miljard kunna ge samma skatt för pensionärer som för dem som arbetar, när det behövs 17 miljarder? Fast det kanske är så enkelt att man avser att höja skatten för arbetande, så att det räcker men en miljard!

Det sägs att Håkan Juholt är en bra talare. Jag håller inte med. En bra talare ska visst kunna fånga sina åhörares intresse och uppmärksamhet, men det som sägs måste ha ett innehåll. Det räcker inte med vackra löften och slagkraftiga och lustiga uttryck. Om det inte kommer något konkret tröttnar man på att lyssna. Vackra fraser utan riktigt innehåll är inte annat än just fraser-

Med den bakgrunden kan man kanske förstå Juholt rädsla för att debattera i TV tillsammans med Sverigedemokraterna. Juholts advokatyr trivs bäst utan jämförelser. Och utan konkreta förslag bleknar ju Socialdemokratin ännu mer - och dessvärre kan ännu fler av deras väljare söka sig till SD. Med det perspektivet kan man också förstå varför Juholt fruktar att S skulle kunna förknippas med SD om man står på samma sida i studion - journalister som undrar om det inte ändå kan framgå ganska klart att man har olika ståndpunkter. Men frågan är ju hur det ska gå till när S inte har några konkreta förslag. Att stå i närheten av en annan part som inte heller har speciellt genomförbara förslag gör det ju svårt att framstå som bättre än det partiet. Men det verkade i varje fall rätt tacksamt för Juholt att få diskutera SVTs ovilja att foga sig i hans krav istället för att diskutera konkreta politiska förslag.

Sol- och vår - det brukar man kalla löften om en underbar framtid utan att det finns någon substans i löftena. Likheten med sol-och-vårande finns ju också i att det blir väljarna som blir av med pengarna när skatterna ska höjas för att finansiera fortsatt bidragspolitik i stället för jobbpolitik.

---

DN

---

Thomas Böhlmark

---

Inga kommentarer: