måndag 28 november 2011

Budgetfullmäktige har inletts - först om Stadshuset

Så har kommunfullmäktiges budgetsammanträde inletts. Paul Lindquist presenterade majoritetens budgetsatsningar understödd av Rune Nordström (FP) och Jessica Nyberg (KD). Lidingöcentern argumenterar mot att renovera Stadshuset - vill inte ta beslut förrän allt är känt om alla fastigheter som behöver renoveras. Man vill dessutom föra över pengar från driftsbudget till investeringsbudget - blandar ihop underhåll och investering. Dessutom vill man satsa miljoner på Vallen för bland annat nya löparbanor. Eftersom löparbanorna är nyrenoverade så kan man fråga sig vart Lidingöcenterns påstådda omsorg om skattebetalarnas pengar tagit vägen.

Lidingöpartiet har nu accepterat det 40-åriga stadshuset - och förefaller förskräckta över bara tanken på att kanske riva huset! Precis som för Rudboda Skola är det givetvis viktigt att väga för- och nackdelar både med renovering och med nybyggnation. Men för Lidingöpartiet förefaller det viktigast att låta allt förbli vad det är just nu.

----

Inga kommentarer: