söndag 6 november 2011

Det är skillnad på forskning och forskning

I dagens SvD skriver flera ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademin i en artikel på brännpunkt om faran med den ensidiga satsningen på "målforskning", dvs där målet för projekten är något annat än att just söka mer kunskap - att förstå hur naturen fungerar.

Det är ett tema jag bloggat om flera gånger och det förtjänar att upprepas: det är inte i den styrda forskningen som de stora stegen i kunskapsuppbyggnaden sker!

---

Tidigare bloggar:
Den bortglömda grundforskningen
Viktigt om forskning i Sverige
Vem bestämmer vad som är bäst forskning?
Topp utan bredd - urvattning av svensk forskning
Forskning, vetandet och samhället
Forskning som ett medel att lyfta Sverige
Alliansregeringen satsar på forskning
Karolinska Institutet, forskning och byggnader
Om vikten av mångfald i universitetsforskning
Kunskap som valfråga: 4. Befria forskningen

---

Inga kommentarer: