måndag 21 november 2011

Dokusåpan (S) fortsätter...

Det är inte utan förvåning man läser om de senaste turerna i dokusåpan (S) - kampen om vem som ska få bestämma. Inte kampen om VAD som skall vara politiken.

Riktigt raffinerat vore det ju om det var en uttänkt "spin"-strategi för att dölja avsaknaden av verkliga politiska alternativ till Alliansregeringen. Men så verkar det inte vara. Ingen driver sakfrågor - det handlar om kritik av HUR Juholt uttrycker sig, inte den totala avsaknaden av substans. Inte heller kritikerna säger annat än att de politiska sakfrågorna ska stå i centrum. Men varför placerar ingen dessa frågor i centrum. Uttalanden handlar om att Alliansregeringen gör fel, men inget konkret om hur det skulle göras annorlunda. Det ska satsas friskt med skattepengar, men inget om varifrån de ska tas och vilka konsekvenserna blir. Det är mycket av "hellre rik och frisk än sjuk och fattig" över resonemangen - det vill säga: vi ska ta bort allt som vi säger är orättvisor men vi vet inte hur. Lena Hallengrens intervju i fredags angav ju till och med det var Alliansregeringens skyldighet att konkretisera och genomföra socialdemokraternas politik! Man har sällan hört journalisterna i Studio Ett så förvånade!

---

SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN

---

Inga kommentarer: