lördag 19 november 2011

Juholt är inte ensam om att sakna politik!

På samma sätt som jag tidigare hävdat att socialdemokraternas ökenvandring inte skyllas på Mona Sahlin ensam, så framstår det allt klarare att det lika lite är Håkan Juholts ensamma ansvar att partiet nått ännu längre ut i den karga biotop som vi brukar benämna öken.

I fredagens Studio Ett intervjuades Lena Hallengren om vad (S) vill göra med fristående aktörer i skattefinansierad välfärd - skola och omsorg. Vad fick radiolyssnaren veta? Jo, eftersom (S) är i opposition så är det Alliansregeringens plikt att lägga fram konkreta lagförslag. Samma Alliansregering som är alldeles för långsam och inskränkt enligt socialdemokratin ska alltså snabbt göra förändringar som socialdemokraternas företrädare inte kan formulera själva.

Man hade ju kunnat tro att det bara var Håkan Juholt - när han nu nått toppen på sin politiska karriär genom att vara ordförande för (S) - som ertappas med att sakna visioner och reformkrav som kan konkretiseras. Eftersom Lena Hallengren på ett rent pinsamt sätt visade hur tomt det är i det politiska skafferiet hos (S). Därför kallas Lars Engqvist in för att leda socialdemokratins förnyelse!

---

DN, GP, SVT,

---

Inga kommentarer: