lördag 5 november 2011

(S) på Lidingö vill inte utveckla den kommunala vuxenutbildningen

Vid vårt senaste sammanträde i Utbildningsnämnden i Lidingö fattade vi beslut om att Lidingö ska vara med i en gemensam upphandling av vuxenutbildning med flera andra kommuner runt om i Stockholms län. Syftet är att kunna erbjuda fler utbildningar, sådana om en ensam kommun inte kan anordna, då antalet deltagare helt enkelt inte räcker till för att starta många kurser som de som behöver utbildningen skulle vilja ha.

Med den bakgrunden har redan ett tiotal kommuner gjort en gemensam upphandling, och nu följer flera andra efter. Det långsiktiga syftet är att ha en gemensam vuxenutbildningsregion i Stockholms län. Det gynnar vuxenutbildningens målgrupp snabbare kan skaffa sig den utbildning och kompetens de behöver för att komma in på arbetsmarknaden.

Men så vill inte (S) på Lidingö ha det. Man reserverar sig mot beslutet i nämnden. Inget samarbete över bron, ingen breddning och ökning av utbudet av vuxenutbildning, ingen förbättring för vuxna som behöver utbildning. Isolering och fortsatt bidragsberoende är uppenbarligen idealet. Motverka allt nytänkande som förbättrar utan att det kostar mer. (S) är helt uppenbart det stockkonservativa, ja faktiskt reaktionära, partiet som inte ser till invånarnas bästa!

---

Inga kommentarer: