söndag 27 november 2011

Sverigedemokraterna - en ulv i fårakläder

Sverigedemokraterna har bytt partibeteckning. På så sätt vill man ge sken av att inte längre vara ett "enfrågeparti", enligt Jimmie Åkesson. Man vill uppfattas som ett mjukare parti, men enligt redovisningen på partimötet så förändras inte den nationalistiska grunden.

Men man på allvar ta fram liknelsen "ulv i fårakläder" för att använda en gammal klassisk beskrivning. Man ska fortsätta vara nationalistiskt men bredda sig för att attrahera flera väljare. Medlemmar som öppet uttrycker på nationalismen baserade xenofoba åsikter utesluter. Detta ger ett klart intryck av att man vill sopa främlilngsfientligheten under mattan för att uppfattas som rumsrena.

Det som framstår som mycket graverande för SD är att man fortsätter med den förenklade, populistiska argumentationen - att nationalismen kan rädda oss från ett aggressivt islam. Felet man gör är just att generalisera ända tills det blir fel.
SD hävdar ett det finns EN svensk kultur - nu till och med vid vissa tillfällen utvidgad till gemensam västerländsk - som står i motsats till en enad islamsk.

Det som är fel med ett sådant resonemang är att inte ens "äkta" svenskar har en gemensam kultur. Och om man söker en gemensam nämnare som omfattar laglydighet, människovärde och tolerans så kan man inte utesluta till exempel människor med islamsk bakgrund från den gemenskapen. Att det finns sekteristiska, aggressiva små grupperingar inom både islam och "västvärlden" är beklagligt och något som måste bekämpas. Av "retoriken" från SD att döma vill man fortsätta att vara en sådan gruppering, men med fler svenskar bakom sig.

SD vill inte att den nationalistiska och intoleranta ideologien ska synas. Men man fortsätter att predika populistiska, förenklade lösningar på allvarliga problem. Trots att man i vissa fall hyllar västerländsk kultur så finns en intolerant och isolationistisk syn på EU.

Vägen till en bättre värld bygger på att man ser de verkliga problemen och att man inte förfaller till förenklade, populistiska lösningar där man generaliserar både negativa och positiva egenskaper hos olika arbiträrt valda grupper. Det räcker inte med att byta etikett på ett parti som baserar sin ideologi på intolerans.

---

SvD, SvD, DN, DN, DN

---

4 kommentarer:

Jon Lord sa...

Vad är din lösning till att bekämpa ett aggressivt islam?

Anonym sa...

Samma trams som etablissemanget kört med de senaste tretti åren.
Det håller inte längre.

Lars Björndahl sa...

Att utmåla alla med ursprung från islamisk kultur som aggressiva och ett hot är i varje fall inte rätt metod. SDs argumentation leder i riktningen att alla med islamisk bakgrund är aggressiva och ett hot. Dialog och tolerans istället för att utmåla en stor grupp fredliga och laglydiga individer som ett hot mot Sverige.

En annan inkongruens i SDs argumentation är också att man ibland bekänner sig till "västerländsk" kultur, men när det gäller EU så är sådan ett hot mot svenskheten.

Att grovt måla upp olika folkgrupper som hot mot "svenskheten" (vad det nu är) är säkraste sättet att SKAPA motsättningar mellan "svenskar" och andra grupper.

Vi behöver invandrare - vår befolkning åldras snabbt och redan idag skulle inte minst omsorgen av de äldsta och svagaste inte fungera utan arbetskraftstillskott i form av invandrare.

Aktiva jobbåtgärder för att minska det utanförskap i form av bidragsberoende som årtionden av socialdemokratisk politik lett till måste vara kärnan i en tolerant politik där alla människors lika värde erkänns. Det innebär att det inte ska finnas andra klassens medborgare, men givetvis att svensk lag ska gälla alla. Däremot är det helt fel att kräva att "svensk" eller "västerländsk" kultur ska "erkännas" eller på annat sätt vara normgivande för om en person ges rätt att uppehålla sig i Sverige eller ej.

Lars Björndahl sa...

Hej Anonym!
Ditt inlägg är varken konstruktivt eller sakligt! Genom mänsklighetens historia har olika obskyra element med olika framgång försökt vinna makt genom att hetsa olika grupper av människor mot varandra. Ibland har det - med förfärande resultat - lyckats under en begränsad tid. Men i det långa loppet är det aldrig intoleransen som gynnar den egna "folkgruppen".

Så det som inte håller, det är xenofobins evangelium.