tisdag 17 januari 2012

Både Förbifart Stockholm och Österleden behövs!

Nu när bygget av Norra Länken till Ropsten och Frihamnen är på gång och Förbifart Stockholm är beslutat, då är det dags att sätta ner foten angående Österleden, dvs förbindelsen mellan Norra Djurgårdsstaden och Nacka och Värmdölandet. Förverkligande av en sådan led skulle även innebär stora möjligheter för snabbare kollektivtrafikförbindelser mellan Nordöstra och Sydöstra Storstockholm. Nu måste all trafik gå igenom Stockholm eller köra väster om Stockholm. Det går att räkna på minskad belastning på miljön till följd av en sådan trafikled!

Miljöpartiet och andra bakåtsträvande organisationer vill gärna framställa moderat trafikpolitik som enbart inriktat på vägar - kanske därför att man själva ser så enögt på problemen. Men moderat trafikpolitik i länet handlar just om att se behov och möjligheter för såväl bil- som kollektivtrafik. Den borgerliga alliansen i landstinget satsar mer på kollektivtrafiken än oppositionen. Dessutom inser alliansen att kollektivtrafiken inte löser allt; man löser inte ökande transportbehov i en växande region genom att göra en fortfarande föråldrad kollektivtransportstruktur till den enda! Traditionellt har förbindelserna varit radiella - nu behövs allvarlig utbyggnad av tvärförbindelser som även kan bli cirkulära. Och då inte bara västerut, utan även österut!

En satsning även på Österleden skulle inte bara närma de östra delarna av Storstockholm till varandra, de skulle dessutom minska trafiktrycket på getingmidjan: Slussen-Gamla Stan!

---

SvD, SvD

---

Christer G Wennerholm, Paul Lindquist

---

2 kommentarer:

Tom sa...

Är man mer bakåtsträvande om man värnar om jordens och alla människors framtid än om man värnar om att fler bilar ska kunna köra runt samtidigt som man höjer priset på kollektivtrafik så att vanligt folk inte har råd att transportera sig? Mitt svar på den frågan är nej utan det är moderaternas trafikpolitik som är bakåtsträvande. Det är inte så konstigt att kollektivtrafiken kan anses vara föråldrad, när skattepengar som skulle kunna gå till att förnya och förbättra kollektivtrafiken går till att bygga flerfiliga motorvägar som kommer att ha problem med köer blott tio år efter invigning. Dessutom är det mycket märkligt att ha lösningen "mer möjligheter för biltrafik" för Landstingets mål om att minska koldioxidutsläppen med 30 procent mellan 2005 och 2030. Du har rätt i en sak, att man borde minska trycket på den sk getingmidian, men inte genom mer bitrafik utan genom minskad biltrafik och ökade satsningar på kollektivtrafiken.

Lars Björndahl sa...

Tack Tom!
Ditt inlägg visar just hur tokigt det blir när man som du inte vill se hela problemet utan bara den del du tycker om - och som du inte kan acceptera andra tolkningar av.

Priset på kollektivtrafik är inte sådant som du påstår.

Du förefaller tro att alla problem går att lösa med enbart kollektivtrafik. Det finns bara tro bakom det, inte fakta.

Moderat trafikpolitik är inte enögd som inte minst miljöpartister försöker framställa den som - både kollektivtrafik och biltrafik behövs.