tisdag 17 januari 2012

Grattis Lilla Högsätra till ett välförtjänt pris

Lilla Högsätra skola har tilldelats Raoul Wallenberg-priset på Lidingö, för ett långsiktigt arbete med demokratins värdegrund. Eleverna har ökat sin kunskap om kulturell mångfald, människors olika förutsättningar i olika delar av världen och internationell förståelse.

Syftet med priset är motverka och förebygga alla former av kränkande behandling. Det instiftades 2002 och riktar sig till elever i Lidingö i grundskolans år 4-9 samt i gymnasiet.

"Juryn vill särskilt framhålla det långsiktiga och kontinuerliga arbetet på skolan som lett till att ett respektfullt klimat och en god anda skapats - en förebild för andra elever och skolor."

---

Lidingö Stad
SvT

---

Inga kommentarer: