onsdag 18 januari 2012

Imponerande Torsviks Nya Förskola

Ikväll hade Utbildningsnämnden i Lidingö sammanträde i Nya Torsviks Förskola. Den gamla fick rivas på grund av svåra fukt- och mögelproblem. Den nya byggnaden som blev klar två veckor före utsatt tid och höll budgeten uppfyller kraven för miljöklass Brons. Fräscha, genomtänkta lokaler som nu förhoppningsvis ska hålla bättre än den tidigare byggnaden. Projektering och genomförande har gjorts genom att intensivt samarbete mellan Fastighetskontoret, Utbildningsförvaltningen och byggaren (jag tror det var Skanska) men inte minst genom interaktion med förskolans personal, föräldrar och grannar.

Men det som imponerade än mer var hur förskolans ledning och personal utvecklat sin organisation med barnens behov och bästa i centrum. Det kan då låta lite förvånande att man har gått från 7 avdelningar till 3, men med lika många barn. Men lösningen ligger i att de tre avdelningarna har mycket flexiblare gruppindelningar - och eftersom det är fler pedagoger inom dessa större avdelningar är det mycket lättare att ändra gruppsammansättningar efter just barnens behov, möjligheter och bästa. Förskolans pedagoger upplever också att man har lättare att uppfylla skollagens mål för den pedagogiska verksamheten i förskola.

---

Inga kommentarer: