tisdag 3 januari 2012

Vad är kärnan i en religion?

I gårdagens SvD skriver Susanne Wigorts Yngvesson om att ifrågasättande av omskärelse av tämligen nyfödda pojkar kan likställas med att ifrågasätta både judendom och islam. Jag tycker att det är att i grunden ringakta dessa religioner att anföra omskärelsen som religionens kärna! Argumentationen, att det kristna dopet är att likställa med ett i bästa fall kirurgiskt ingrepp utan medicinsk motivation, är ytterst svag. Vidare raljerar skribenten:
"De punktmarkerar ju exempelvis inte föräldrar som låter sina barn bära smycken genom ett hål i örsnibben. Eller föräldrar som låter sina barn äta dålig mat som riskerar att ge dem men för livet i form av diabetes eller fetma. Nej, det är en skinnbit på bebisars penis som de fokuserar på."

Men i rimlighetens namn: att låta barn bära smycken i ytteröron eller andra kroppsdelar eller att försöka styra matens kvalitet, kvantitet och innehåll är inte samma sak som att utföra medicinskt omotiverade kirurgi på ett barn som inte har har en chans att uttrycka en vilja i detta läge. Wigorts Yngvessons resonemang handlar ju om föräldrar som i hennes beskrivning inte motsätter sig barnets egen vilja, medan invändningen mot omskärelse handlar om föräldrar som av tradition låter utföra ingrepp på ett barn.

Jag vidhåller att detta kan inte vara essensen i dessa religioner. Det måste finnas djupare värden än förhudens vara eller icke vara!

---

Etiskt grundat ifrågasättande
Humanistbloggen

---

1 kommentar:

Rinkeby sa...

Varför låter svensk media inte en vanlig muslim från Rinkeby tala ut för "det positiva" med omskärelser?
Det hade gett mer ärlig och direkt bild av vilka denna tradition drabbar.