torsdag 2 februari 2012

Björklund ute på tunn is om läsplattor i skolan

De senaste dagarna har en skolnyhet varit Sollentunas initiativ att tidigt gå in för elektroniska läsplattor i skolan - att ersätta tryckta läromedel med datorkraft.

Enligt en artikel i DN anser Jan Björklund
" Man måste lära sig skriva för hand i skolan, det går inte att upphöra med det. Man kan inte säga att bara för att det är svårare att skriva med penna så ska man sluta med det. Jag blir rätt sorgsen när jag läser att man tänker så. Även i framtiden måste man kunna både skriva och räkna. Man kan inte alltid ha tillgång till en dator var man än befinner sig, säger Jan Björklund."

För att använda Jan Björklunds egen terminologi från måndagens symposium på KI så ser man här ett tydligt försök till "revirpinkande". Utbildningsministern verkar störas över Maria Stockhaus (M) Sollentuna som aktivt arbetar för utveckling av den svenska skolan. Mycket av det Alliansregeringen genomför på skolans område är bra - i allt väsentligt moderat skolpolitik. Ovanpå detta kommer det mindre välbetänkta utspel som leder tankarna till batongpolitik. Motståndet mot e-skolan stämmer ju inte med det, men det är klart ett moderat initiativ, och skolministern verkar inte alls nöjd med att vi moderater driver utvecklingen i en modernare inriktning en den katederskola han själv gjort sig till tolk för.

En annan kritik man kan rikta mot Björklunds utfall är historielösheten. När jag själv gick i skolan började elektroniska räknare komma fram. Många ville förbjuda dem i skolan - där skulle undervisningen i räknestickans användning vara det enda riktiga för all framtid. Hur gick det? Räknestickan är en historisk relik och elektroniska räknedosor är en naturlig del både i skolarbetet och det dagliga livet. Har då eleverna förlorat kunskapen att räkna? Knappast, men de flesta har lärt sig att använda ett redskap för att förenkla tillvaron. Å andra sidan - för de flesta av oss blir det en balans mellan vad som är enklast att räkna ut i huvudet eller på en liten papperslapp och när det lönar sig att söka reda på räknaren och knappa in uppgifterna. Så blir det säkert med läsplattor också: när är det enklare att skriva ner på lapp, när är det värt mödan att starta elektroniken?

I en annan artikel påpekar professorn i specialpedagogik vid Stockholms Universitet att det saknas vetenskaplig grund för att det skulle vara bättre med läsplattor än med traditionell läs- och skrivundervisning. Men det uttrycket måste man tolka som att det inte finns någon vetenskaplig undersökning - dvs varken stöd för att det skulle vara bättre eller att det skulle vara sämre. Vinklingen skulle alltså lika gärna kunna vara att det saknas vetenskaplig grund för Jan Björklunds påstående att man måste göra det på traditionellt sätt!

---

Edvin Alam, Maria Stockhaus

---

DN, DN DN, SvD, SvD, SvD, Aftonbladet

---

Inga kommentarer: