tisdag 21 februari 2012

Feltänk av (S) blir inte mindre fel för att Björklund också missar poängen

Socialdemokraterna har den senaste tiden gjort stor affär av att man inte längre tror att det är möjligt att förbjuda vinst i vård och skola. I stället vill Jan Björklund göra gemensam sak med (S) och förbjuda "riskkapitalföretag" att äga skolor.

Tanken må vara god, men är det ett seriöst förslag? Om detta ska vara möjligt så måste man väl i praktiken skapa en tydligt särskild bolagsform - riskkapitalbolag - som förbjuds att driva skolor. Hur ska man annars sätta en rättssäker gräns?

Nej, det är svårt att se det som ett seriöst förslag. Men det som är än värre, det är att diskussionen kommer att handla om helt fel ämne: ägarskap i stället för kvalitet. Björklund har helt rätt i att det brådskar att reformera den svenska skolan för både den uppväxande generationen, men även för oss ska efterträdas av denna generation!

Fokus måste då vara på kvalitet, inte på ägarformer och hur man ska begränsa möjligheterna att ta ut vinst ur företagen. Utrymmet verkar finnas just därför att den offentliga sektorn fortfarande håller på att lära sig att ställa kvalitetskrav!

Låt oss ta en liknelse. Rank Xeros utvecklar en ny kopiator och behöver en ny elektronisk komponent till den. Enligt näringslivets kvalitetstradition görs en kravspecifikation - hur lite fel tolereras, livslängd, funktion vid höga och låga temperaturer osv. Med nuvarande (S)+(FP) skulle kvaliteten bestämmas av hur stor vinst leverantören kan förväntas ta ut efter fullgjort uppdrag.

Det brådskar att reformera den svenska skolan till internationell toppklass. Det innebär inte att återgå till tidigare former utan att ta tillvara den pedagogiska vetenskapens framsteg och att beställarna ställer rätt krav på leverantörerna - och där handlar det om elevernas kunskaper, trivsel och trygghet!

---

SvD, DN, SvD

---

Inga kommentarer: