tisdag 21 februari 2012

Positiva besök på Bodal, Gångsätra och Högsätra skolor

Det slår mig just att det är lite orättvist att jag bara bloggat om dagens besök på Lilla Högsätra.

Före jul besökte jag tillsammans med Niclas Carlsson och Fredrik Decker både Bodals skola och Gångsätra skola. Förra veckan var Niclas och jag på besök i Högsätra skola.

Alla besöken var mycket positiva - vi fick tid att få en djupare bild av hur skolledning, lärare och elever funderar kring sin skola.

I Lidingö florerar det rykten om vad som är bra respektive dålig skola - och de dåliga har man bara hört rykten om... När man sitter i utbildningsnämnden får man en annan bild: olika former av kvalitetsutvärderingar ger en tydligare bild av skolornas goda resultat.

Allt för få är till exempel medvetna om Bodals utmärkta resultat vad gäller uppnådda mål för svenska, matematik och engelska. TIll detta den senaste sk LJUS-rapporten, där man påpekar följande:
Utvärderingsgruppen vill lyfta fram följande exempel på utvecklingsarbete som kan vara av särskilt intresse för andra enheter:
¤ Antimobbningsarbetet och arbetet med att skapa en trygg skola.
¤ Den goda stämningen mellan personal och elever.

På samma sätt har Högsätra också i regionen mycket bra resultat. Att betygsmedelvärden skiljer mellan skolorna på Lidingö är faktiskt av mindre betydelse - alla ligger mycket bra till nationellt och regionalt. En färsk rapport från Skolinspektionen om läsundervisningen är också betydelsefull.

Även Gångsätra gymnasium har mycket goda kvaliteter. Vid vårt besök var den goda stämningen uppenbar och gymnasiet har under flera år satsat på detta - inte minst genom certifiering 2007 och 2011 hos Investors in People

---

Inga kommentarer: