tisdag 21 februari 2012

Såg just ett inslag om trafikinfarkter i Stockholm

Från Stockholms trafikkontor intervjuades Mats Freij som helt frankt sa att köer och stockningar inte går att bygga bort. Det påminner mig om tidigare vänstermajoritet i Stockholms Län och i Riksdagen, som inte ansåg att vårdköer kunde undvikas.

Det är att göra det väl enkelt för sig, att hänvisa till kollektiva färdmedel. Stockholms kollektiva färdmedel är fortfarande i hög utsträckning byggt för resor in till centrum, inte för resor i periferin. Oppositionen skriker sig hes för att motverka resor i periferin. Men det vore klädsamt om trafikkontoret i Stockholm inte bara ägnade sig åt önsketänkande i fråga om kollektivtrafikens nuvarande möjligheter att svara mot hela transportbehovet. Ett stort problem för Lidingöbor är ju Ropstenrondellens våldsamma effekter på passagen över Lidingöbron mellan 8 och 9. Kapaciteten för dem som vill parkera och åka T-bana eller som ska norrut via Universitetet räcker inte vid avfarten mot Ropsten. Vill man hellre att Lidingöborna åker in via Stadion? Men åtminstone tjänstemännen i Stockholm har väldigt ofta visat en total ovilja att se längre än näsan räcker - i varje fall inte över kommungränsen...

....

Inga kommentarer: