torsdag 9 februari 2012

Sollentuna satsar på lärarcoacher

Maria Stockhaus i Sollentuna står för en offensiv moderat skolutveckling. Satsningen på läs- och skrivutveckling med elektroniska hjälpmedel ledde till en animerad debatt i media, där utbildningsministern utmärkte sig med en bakåtsträvande inriktning - avståndstagande till it-initiativet. Men så har han ju tidigare visat sin bristande insikt i pedagogikens utveckling genom att förespråka "katedral" undervisning...

Nåväl, nu satser Sollentuna på att rekrytera lärarcoacher som ska leda utvecklingen av pedagogiken i kommunens skolor. Förutom en möjlighet till förbättrade studieresultat är det även en möjlighet för lärare till en karriär och förstärkning i lönekuvertet.

Det ska bli intressant att se hur detta utfaller. I varje fall vid ett första ögonkast låter det som ett initiativ som även kunde vara intressant på Lidingö...

---

Sollentuna kommun

---

Inga kommentarer: