söndag 5 februari 2012

Tänkvärt från tidigare finansminister (S)

I dagens DN skriver förre socialdemokratiska finansministern Erik Åsbrink om behovet av en ny socialdemokratisk politik när det gäller arbete och ekonomi. Åsbrink förespråkar en ny arbetslinje som är svår att skilja från de nya moderaternas:
  • "en så stor andel som möjligt av befolkningen i arbetsför ålder ska ha arbete" - Fredrik Reinfeldts paradnummer
  • "maximera antalet sysselsatta timmar" - kanske inte så direkt uttryckt, men i grunden samma anda
  • "tidigarelägga ungdomars inträde på arbetsmarknaden" - det har inte minst Anders Borg fört fram
  • "Att uppmuntra äldre att fortsätta arbeta" - hårt kritiserat, men en konsekvens av jobbskatteavdraget
  • "Att stimulera till ökad arbetskraftsinvandring" - detta har främst LO varit stark motståndare till; Alliansregeringen har också lyft fram behovet av arbetskraftsinvandring för att redan nu möta behovet av fler arbetade timmar.
Skillnaden mellan Erik Åsbrinks förslag och de senaste årens socialdemokratiska ledning (inte bara partiledare utan i hög grad Verkställande Utskott och Partistyrelse) är att Åsbrink fokuserar på Sveriges och dess invånares behov medan styrande i S primärt funderat över hur man kan återvinna röster och makt - inte vad makten ska användas till. Frågan är vilken väg Stefan Löfven väljer och i vilken mån VU och Partistyrelse  är förmögna att följa med om han väljer den inriktning Åsbrink föreslår...

---

4 kommentarer:

Oskar sa...

En stilla undran från en som inte är så bevandrad inom politiken... Hur kan man motivera arbetskraftsinvandring när nära var fjärde ungdom är arbetslös? Dessutom är var tredje invandrare arbetslös.

Gäller det spetskompetens är det en sak, men det är ju knappast det som saken gäller här. Arbetskraftsinvandringen är öppen för alla yrken/tjänster då det inte finns någon behovsprövning. Har man gett upp om Sveriges invandrare? Duger de inte eller är de inte tillräckligt motiverade, eller vad är det frågan om?

Det här är mycket besynnerligt tycker jag.

Skånedemokraten sa...

Men du ska nog inte kritisera Asbrink för hårt. Åsbrink liksom Moderaterna tror nämligen på samma strategi, anfall är bästa försvar.

Integrationen och mångkulturalismen är ett stort misslyckande som skapat enorma spänningar och splittring. Moderaterna och Åsbrink ser inget samband mellan för stor invandring och misslyckad integrering. Enligt är så kommer Sverige bli ett bättre land ju fler invandrare som kommer hit, förstår inte riktigt den matematiken, kan du förklara?

Länge har Moderaterna pratat om att det kommer behövas en stor invandring när 40-talisterna går i pension. Nu har 70 procent av 40-talisterna gått i pension och vi har en stor arbetslöshet. Ur rockärmen tar ni då fram argumentet att utan invandring skulle inte vård av våra gamla fungera Hur förklarar du då att medellivslängden i Finland och Sverige är den samma?

Lars Björndahl sa...

Oskar!
Behovet av arbetskraftsinvandring och ungdomsarbetslöshet har inget direkt samband. Ungdoms- och invandrararbetslöshet har ett samband med misslyckande i vår svenska skola (S både motverkat kunskap i skolan och ringaktat värdet i praktiska utbildningar) liksom i mottagande och assimilering av invandrare. Det är först Alliansregeringen som har tagit tag i dessa problem och börjat lägga grunden till lösningen. Och lösningen är INTE att stänga gränserna (se nästa kommentar!)

Lars Björndahl sa...

Skånedemokrat!
Om du finner kritik mot Åsbrinks artikel i min blogg, så har du allt läst fel.
Nej, det handlar inte om att "anfall är bästa försvar". Det handlar om att se var problemens orsak ligger. Det hedrar Åsbrink att han ser det som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg sett. Reinfeldt och Borg lade grunden för nya moderaterna för att komma till rätta med det och det är strongt av Åsbrink att inte falla för "partitrycket" att tycka annorlunda och arbeta för en lösning som gör problemen värre!

Det gäller alltså att Sverige ska ha en annan attityd till dem som kommer hit. En annan attityd än den som du förefaller ge uttryck för. Acceptans och välkomnande samtidigt som krav ställs på eget ansvar för försörjning. Det är då nödvändigt att invandrare ges bättre möjligheter till detta än tidigare. Där har Alliansregeringen gjort mycket.

När det gäller matematiken, så är det INTE så att 40-talisternas pensionsavgångar är det akuta problemet - utom inom en del kvalificerade yrken som t ex läkare. Sen är det för övrigt så att många 40-talister fortsätter arbeta till minst 67 år, så din matematik går nog att ifrågasätta.

Men det verkliga problemet är inte medellivslängden i Sverige eller Finland utan den svenska befolkningspyramiden. Här är ett stort problem. Om 10-20 år har 40-talisterna som grupp blivit mer vårdkrävande. Och då finns det mycket färre i yrkesverksam ålder än det finns nu. Det är där skon klämmer.

För att både ekonomiskt och praktiskt klara av framtidens sjukvård och omsorg för äldre måste vi ha fler händer som arbetar, tjänar pengar och betalar skatt i Sverige. Därför måste både ungdomar och invandrare och alla andra invånare i Sverige arbeta i mycket högre utsträckning än vad som sker idag.

Där har Åsbrink helt rätt, även om han inte sticker ut hakan och säger att Alliansregeringen går i rätt riktning...

Sluta och misstänkliggör invandrare för att ta ungdomarnas jobb. Alla behövs!