måndag 27 februari 2012

Vad är det primära: kvalitet i skolan eller begränsad näringsfrihet?

ledarplats i dagens SvD skriver Roland Poirier Martinsson om Jan Björklunds krumelurer för att anpassa sig till medievänsterns attacker på den utveckling som lett till minskad politikermakt och ökad invånarmakt...

Man får lite av bilden från "Krutgubbar" där korpral Jones rusar omkring och ropar "no panic, no panic" vid varje mindre kris. Det blir en bild där Björklund i stället för att fokusera på verkliga problem i panik stämmer in i vänsterns ideologiskt motiverade rop på förbud och regleringar. Men det som verkligen skulle gynna både seriöst verkande skolföretag, eleverna och skattebetalarna är inte ett förbud mot vinster i skattefinansierad verksamhet, utan tydligare kvalitetskrav.

---

tidigare bloggar:
Björklund ser inte orsaken
Feltänk av (S) blir inte mindre fel
Björklund ute på tunn is

Inga kommentarer: