tisdag 20 mars 2012

Huvudlöst från vänstern om avgifter i kollektivtrafiken

En oväntat lång debatt handlade i dagens landstingsfullmäktigesammanträde kom att handla om avgifter i kollektivtrafiken och hur man skulle kontrollera att avgifterna betalas. Ett tidigare experiment med "spärrfrihet" vid Slussen skulle enligt oppositionen inte visat på några negativa effekter medan Kristoffer Tamsons (M), Stockholm, gick igenom fakta och dessutom fick vänsteroppositionen att avslöja sig. Inte nog med att man var emot spärrarna (de framstod i deras beskrivning som i stort sett likvärdiga med giljotiner). Dessutom kom vänstern fram till att det vore fel att "straffa" dem som inte betalade - blev de påkomna skulle de bara få lösa den biljett de inte betalat i förväg. Hur många kommer då att vilja betala i förväg???

Ett annat påstående som oppositionen trosvisst upprepade utan ett spår av fakta var att de som fuskar enbart gör det på grund av att de helt enkelt inte har råd att betala de höga avgifterna. Min egen erfarenhet - av alla dem jag sett planka genom den äldre typen av spärrar - är att plankandet verkligen tycks vara lönsamt av de i högsta grad moderiktiga kläder snyltarna varit klädda i... Men till skillnad från vänsterns nöjer jag mig med att konstatera att detta är mina egna intryck. Någon redovisning av vad vänstern baserade sin tro att det var genuin fattigdom som fick dessa unga, välklädda människor att smita från passageraravgiften gavs inte...

---

Inga kommentarer: