fredag 30 mars 2012

Några perspektiv på den gångna veckan

I veckan var det kommunfullmäktiges sammanträde följt av en allmän debatt om Översiktsplanen. Bland de mer förvånande inslagen i sammanträdet tycker jag kom i interpellationsdebatten om brandsäkerheten i Lidingös skolor. Frågan måste ha fångats upp av Lidingöcentern med anledning av rapporter från riksplanet om problem i flera kommuner, så det var ju bra att Utbildningsnämndens ordförande fick redogöra för läget på Lidingö. Förvånande var dock att Lidingöpartiets ledamot i Utbildningsnämnden uttryckte ett intresse av kontinuerlig information om brandsäkerheten i nämnden. Det är ju knappast ett politiskt ärende - skolorna ska vara trygga och aktuella lagar ska följas.

Under utbildningsnämndens sammanträde i onsdags gjorde Lidingöcenterns ledamot ett uttalande som jag uppfattar som att centern på något sätt är emot friskolors etablering på Lidingö - UN svarade på Skolinspektionens frågor inför beslut om eventuellt tillstånd för Christinaskolan att etablera sig i Larsberg. Lidingöcentern uttryckte i debatten tvehågsenhet på grund av de kommunala skolornas lokalöverskott, trots att förvaltningen redovisat att det finns planer på att samutnyttja lokaler med kommunala skolor med lokalöverskott.

I dagens Lidingö Tidning finns en insändare som klagar på fullmäktiges beslut att fortsättningsvis betala skolpeng till skolor utomlands under förutsättning att skolorna inte tar ut extra avgifter av eleven. Detta är lagreglerat för friskolor i Sverige. Det finns inget lagkrav för kommunerna att betala peng till skolor i utlandet, men Lidingö har valt att göra det, men nu enligt de principer som gäller i hela Sverige.

---

Inga kommentarer: