måndag 26 mars 2012

Thullberg mer dogmatisk än kunnig och analyserande

I gårdagens DN Debatt förordar Skolverkets förre GD Per Thullberg återförstatligande av skolan som den medicin som ska lösa alla problem.

Jag tycker att det bekräftar den bild som vuxit fram om Thullbergs Skolverk: dogmatiskt (det är kommunaliseringen som är roten till allt elände) och okunnigt (brist på vetenskaplig analys - vägran att ta till sig att det INTE primärt är resurserna, utan hur de används som är skillnaden mellan framgång och misslyckande). Thullberg stormar mot att det är elevernas föräldrars bakgrund och socioekonomiska framgång som bestämmer barnens framgång i skolan. Men om man tagit del av de internationella studier som finns på området så är det ju tydligt att föräldrafaktorn får betydelse när skolledares pedagogiska målmedvetenhet och lärarnas kunskaper och förmåga att stimulera brister. Thullberg höll morgonens inslag i P1 med Maria Stockhaus (M) att det allra viktigaste är just lärarnas kompetens. På vilket sätt skulle återförstatligande lösa det problem som skolminister Persson införde i och med raserandet av de statliga lärarutbildningarna i slutet av 1980-talet? Där och på andra faktagrundade ifrågasättanden av Thullbergs iver för förstatligande blev Thullberg svaret skyldig. I och för sig är det inte förvånande, för hans medicin har ingen som helst effekt på grundproblemen. Det kanske till och med är så att personer med Thullbergs mycket förenklade (och ofullständiga) syn på problemen varit med och skapat dem?

Politiskt har (S) ett enormt ansvar för problemen i dagens skola. Men vad har man för politik för att komma till rätta med det. Per Thullberg förefaller vilja minska valfriheten, i varje fall om ska fästa tilltro vad han sade i intervjun i radio idag.

---

P1-morgon 2012-03-26

Maria Stockhaus om Baylans utfall mot Alliansens skolpolitik

---

Inga kommentarer: