söndag 1 april 2012

Barnomsorg på obekväm arbetstid

I veckan har frågan om kommuners vilja och förmåga att ordna barnomsorg på obekväm arbetstid kommit upp i media. Det är med glädje jag kan berätta att Lidingö har löst detta sedan lång tid tillbaka: det finns ett mindre behov på Lidingö, men tidpunkter och vilka familjer det gäller varierar kraftigt. Därför ordnas det med barnskötare i det egna hemmet. Som jag uttryckte det in en budgetdebatt för flera år sedan: hellre omsorg i hemmet än i en kommunal övernattningslägenhet. Socialdemokraterna argumenterade då för att dessa barn behövde den gemensamma pedagogiska tiden - man missade att barnen skulle sova på natten är föräldrar arbetar - och att det inte handlar om en bestämd grupp som regelbundet träffas...

Maria Stockhaus har sammanfattat situationen i Sollentuna på samma sätt.

---

Inga kommentarer: