söndag 22 april 2012

En tvåveckorskrönika

Ibland räcker inte tiden till för oss fritidspolitiker. Det har hänt mycket de senaste två veckorna, men jag har inte hunnit kommentera på bloggen. Därför försöker jag sammanfatta några av de viktigare intrycken.

Möte med Skolinspektionen tisdagen 10 april

Lidingös skolor ska inspekteras under våren och tidiga hösten. Skolinspektionen kom för ett informationsmöte i Hersby gymnasiums aula. Jag måste erkänna att jag blev mycket positivt överraskad. Föregående inspektion av skolor på Lidingö skedde innan Skolinspektionen hade frigjorts till en egen myndighet och mycket av rapporterna om skolorna gav vid första läsningen intrycket av enorma problem. Min egen slutsats då var att det var för mycket av uppföljning av paragrafer och mindre av hur verksamheterna fungerade. Man beskrev allvarliga brister, men det var i de flesta fall brister i formalia. Jag anser fortfarande att Skolverket kunde ha påpekat formalia-bristerna på ett annat sätt.

Den stora skillnaden i år, var det reflekterande resonemanget från Skolinspektionens representanter - med en redovisning av hur och varför myndigheten inte var helt säker på vilket som var det bästa sättet att presentera inspektionsresultaten. Förvisso finns ett uppdrag från Regeringen, men det handlar ju om att stimulera till en positiv utveckling! Från Skolverkets ofta stereotypa pseudovetenskapliga inställning (skygglappar för sådan forskning som inte ligger i linje med den rådande dogmen) till en Skolinspektion som reflekterar och resonerar!

Möte med Torsviks föräldraförenings styrelse

Med kort varsel (ca 30 timmar!) blev det ett möte med Torsviks skolas föräldraförenings styrelse. Det tog inte lång tid för mig att förstå vilket engagemang och vilken kraft som finns hos dessa föräldrar som verkligen bryr sig. Jag fick med mig en ganska lång lista med synpunkter på sådant som borde kunna fungera bättre. Sammanfattningsvis ett mycket matnyttigt möte!

Vårkonferens för Stockholms stad och län

En 24-timmarskonferens för moderater i Stockholms Stad och Län. Det var andra gången jag var med på ett evenemang av detta slag. Kanske därför att jag är mer insatt i sakfrågorna upplevde jag denna konferens som stimulerande just därför att den fokuserade så mycket på problemen: en snabbt växande region behöver en växande sjukvård och kollektivtrafik. Fredrik Reinfeldt talade om partiets utmaningar inför kommande val och Chris Heister om regionens utveckling. Thomas Fürth  visade på den nya generationen av "tonåringar", dvs aktiva "pensionärer" - och relationen till det nuvarande pensionssystemet som bygger på ett helt annat förhållande mellan arbetande och pensionärer än den som redan håller på att utvecklas. Däremellan var det en rad utmanande och utvecklande seminarier. Sista sessionen ägnade jag åt Erik Bengtzboes reflektioner kring mismatch mellan skolans innehåll, individens inflytande och samhällets behov. Mycket tänkvärt - och pekar även på problem inom den högre utbildningen där skattepengar läggs på yrkesutbildningar som inte efterfrågas speciellt mycket av arbetsmarknaden, men universitet och högskolor får pengar för det. Det är ju slöseri både med skattepengar och med människors tid och energi!

---

Inga kommentarer: