tisdag 3 april 2012

Ytterligare en valfrihets- och tillgänglighetsreform (S) är emot

Nu har Lidingö i likhet med de flesta kommuner i regionen tecknat avtal om gemensam upphandling av vuxenutbildning.

I praktiken innebär det att lidingöbor som behöver vuxenutbildning får tillgång till ett större utbud av utbildningar. Dessutom innebär det i många fall att väntetiden tills nästa kurs börjar blir kortare eftersom kursstarter i "vanliga" kurser kommer att kunna ske oftare.

Innan detta avtal var det inte ovanligt att det inte gick att erbjuda lidingöbor många utbildningar eftersom det inte fanns möjligheter att starta dessa lokalt på Lidingö. Med hela regionen som upptagningsområde finns betydligt större möjligheter att anordna kurser just därför att fler kan delta.

Var står då socialdemokraterna i denna fråga? Jo, man till och med reserverade sig mot beslutet och hävdade istadigt att det är så mycket bättre att enbart har lokal kommunal vuxenutbildning:

"Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om upphandling av vuxenutbildning, eftersom den ”egenproducerade vuxenutbildningen”, dvs den kommunala vuxenskolan riskerar att prioriteras-, konkurreras bort, vilket begränsar lidingöbornas valfrihet och möjlighet att kunna studera och bo i sitt eget närområde, vilket kan negativt påverka förmågan och viljan att initiera högre studier. Detta är olyckligt eftersom arbetsgivarna i regionen efterlyser personal med högre utbildning."

Men deltagandet i den gemensamma upphandlingen går inte ut på att minska den väl fungerande, lokala, kommunala verksamheten. Det går ut på att öka utbudet av kurser för länets invånare.

Dessutom visar reservationen på ytterligare begreppsförvirring. Vuxenutbildning handlar om grundskola och gymnasium, inte högre utbildning, som ombesörjs av högskolor och universitet. Vuxenutbildningen har till uppgift att möjliggöra för vuxna som behöver komplettera sin grundläggande utbildning, bland annat för att kunna ta del av högre utbildning. Men om vuxna människor inte klarar av att komplettera den grundläggande utbildningen utanför kommunens gränser (men inom länet), hur ska de då kunna ta del av högre utbildning som till allra största delen finns utanför kommunens gränser.

Nej som så ofta hänger inte (S)-politiken ihop.

---

Inga kommentarer: