onsdag 2 maj 2012

Därför är det inte klokt att fastställa tak för antal barn i förskolans barngrupper

Dagens kommunfullmäktige i Lidingö inleddes med en interpellationsdebatt där Lidingöcentern frågat om den styrande majoriteten kommer att verka för att införa strikta gränser för barngruppernas storlek.

Rune Nordström (FP) inledde med att presentera sitt svar och citerade även Skolverkets Allmänna Råd från 2005, där det fastslås att det inte finns vetenskaplig grund för exakta gränser. Lidingöcenterns Britt-Marie Lindblad gick vidare med fler frågor som jag faktiskt måste uppfatta som insinuationer om dålig kvalitet i stadens förskolor. Själv påpekade jag att exakta gränser inte kan sättas, eftersom förutsättningarna förändras under läsårt. Varje höst formeras nya grupper när det är relativt få barn. Den gruppen är väl inarbetad när det under våren kommer fler barn - och det möjliggör att man då kan ta in fler barn fram till sommaren. Det vore ett sämre alternativ att starta helt nya grupper, flytta barn och stöka till det, som Rune Nordström påpekade.

I mitt eget anförande påpekade jag också att den kunskapssammanställning som Skolverket hänvisar till och som jag tagit del av verkligen inte ställer upp gränser för barngrupper. I ännu högre grad än gruppstorlek är det förskolepedagogernas kompetens som är avgörande för barnens trygghet och utveckling. Förvisso är förskolelärare en "bristvara", men Lidingö Stad satsar på att barnskötare och fritidspersonal kan fortbilda sig till pedagoger förutom att man sedan flera år har en aktiv strategi för att rekrytera nyutbildade förskolelärare. Men sammanfattningsvis har Lidingö mycket bra och trygg förskoleverksamhet med kompetent personal som förmår att utveckla verksamheten. Som främsta exempel nämnde jag den nybyggda Torsviks förskola där man gått från 7 avdelningar med 15 barn till 3 avdelningar med 35 barn.

Sophia Barthelsson (M) vittnade som småbarnsförälder om bra förskolor och påpekade att Tor von Sydows (Lidingöcentern) begäran om enkätundersökningar till föräldrarna sedan flera år är rutin på Lidingö.


Inga kommentarer: