tisdag 8 maj 2012

Det är de dåliga skolorna som behöver åtgärdas...

I dagens SvD skriver Sanna Rayman om Skolverkets rapport om ökade skillnader mellan olika skolor. Jag har tidigare kommenterat detta och Ibrahim Baylans "lösning" att inte tillåta friskolor.

Rayman skriver bland annat:
"I en intervju i Ekot (4/5) är S-ledaren Stefan Löfven utmärkt tydlig om skolvalet. På frågan om det bör stoppas eller ändras svarar han nej. Däremot klurar han på om hur skolorna skulle kunna förmås att skapa mer blandade elevgrupper och då blir det rörigt. Dels undrar man hur rätt blandning ska uppnås utan att köra över åtminstone några barns fria skolval. Dels undrar man vilken av de olika segregationsfaktorerna som Löfven siktar på.

Han talar i ena stunden om sin barndom då han som arbetargrabb gick i skolan med företagsledares barn – det vill säga det socioekonomiska exemplet. Sedan talar han i ospecifika termer om att få in ”olika kategorier så att säga”. Vad avses här, tro? Föräldrars utbildningsnivå? Utländsk bakgrund? Eller är det kategorierna ambitiösa respektive mindre ambitiösa elever som behöver blandas? (Hur gör man förresten det utan att göra en ”sortering” som är långt hårdare än vad många socialdemokrater brukar hävda att tidiga betyg utgör?) "
Alltså fortsätter den socialdemokratiska "balansakten": skräm inte bort dem som är emot återställare men krama samtidigt dem som är emot alla förändringar. Man har inget lär och inget glömt. Det är alltså en  huvuduppgift för alliansen att peka på denna tvetungade talan - att ha kakan och samtidigt äta upp den...

Det gick inte bra för Mona Sahlin med ett parti som både ville det ena och det andra. Det gick inte bra för Håkan Juholt som med bombastiska uttalanden slingrade mellan olika ställningstaganden och kantade sin bana med halvkvädna tillbakataganden. Men ingen partiledare skulle kunnat klara en situation med en partistyrelse och ett verkställande utskott som uppenbarligen inte vågar ha en politik. I mina ögon framstår det som inkompetens i den högsta socialdemokratiska ledningen. Den tolkningen får man lätt intrycket att t ex Kjell-Feldt delar. En annan hypotes skulle kunna vara att en socialdemokratisk ledning cyniskt går ut med dubbla budskap för att tillfredsställa så många väljare som möjligt. Men varför skulle det lyckas som misslyckades så kapitalt i valet 2010.

---

Inga kommentarer: