lördag 5 maj 2012

Finns skolan för eleverna eller för politikerna?

I veckan har vi fått lära att socialdemokraterna vill lösa skoltrötta elevers problem genom mer plugg.

I gårdagens SvD skriver MUF:s ordförande Erik Bengtzboe att det inte är rätt medicin - "förlängd skolplikt löser inte skoltröttas problem".

Den fråga främst socialdemokrater borde ställa sig är om teoretisk utbildning är det enda värdefulla? Förvisso är de som inte fullföljt gymnasieutbildning är mest utsatta för arbetslöshet, missbruk och kriminalitet. När Alliansregeringen började inför mer praktiska gymnasieutbildningar kom ett ramaskri från den samlade vänsteroppositionen - dessa utbildningar leder inte med automatik till behörighet att studera vid universitet och högskolor. Behöver varje invånare högskoleutbildning för att få ett jobb och klara sig? Och behöver man i så fall denna behörighet vid 19 års ålder eller kan man ha möjlighet att skaffa sig den behörigheten senare, när man starkare känner att man behöver den och kan klara av att skaffa sig den? Medan vänsteroppositionen menar att om inte alla bår igenom gymnasiet och sedan kan fortsätta med högskolestudier, då skapar man klyftor i samhället. Men samtidigt vägrar samma opposition att se de betydligt djupare och mer svårläkta klyfter deras egen politik leder till: avgrunden mellan dem som aldrig för jobb och dem som får jobb.

Bengtzboe uttrycker det så här:

"Vill vi se en lägre arbetslöshet bland unga måste det finnas plats för alla, även de som inte vill plugga mer. "


----

Paul Lindquist

Inga kommentarer: