söndag 27 maj 2012

Grattis på 20-årsdagen!

I veckan hade jag förmånen att representera Utbildningsnämnd och -förvaltning vid Albatross Montessoriskola 20-årsjubileum i torsdags. [För alla vänstermänniskor som är emot friskolor, och som använder olika former av argument för att kunna förbjuda sådana, så kan det vara värt att nämna att denna veteran bland Lidingös friskolor organiseras av en ideell förening och alltså inte är ägt av riskkapitalbolag.]

Skolans rektor, Kerstin Eld, har varit med hela tiden och i mina ögon personifierar hon vad skolforskning visat: en bra skola har ledare med entusiasm och tydliga pedagogiska mål - och lärare med goda kunskaper och förmåga att dela med sig av entusiasm.

Inte bara det att 410 elever går eller har gått på skolan - skolan har genom sin blotta existens utgjort en breddning av utbudet av pedagogiska varianter på Lidingö. Därutöver har den blotta existensen av alternativ till den kommunala skolan varit till gagn för stadens egna verksamheter - sund konkurrens är positiv för alla parter.

Ytterligare en intressant aspekt som tydligt kom fram under torsdagens firande var föräldrarnas engagemang och uppslutning bakom skolan, rektor, lärare och inte minst elever. Engagerade föräldrar som tagit aktiv ställning genom att sätta sina barn i en friskola och sedan fortsatt ett aktivt engagemang i skolans verksamhet. Sådant engagemang bådar gott, inte bara för Albatross fortbestånd och utveckling, utan även för elevernas fortsatta utveckling.

Grattis - jag tackar för 20 år av god service till Lidingös familjer och ett gott samarbete med Lidingö Stad och ser fram emot många lika framgångsrika år framöver!

---

Inga kommentarer: