torsdag 10 maj 2012

Jakobsbergsgeriatriken - ett lysande exempel

Norra Sjukvårdsstyrelsen var idag på studiebesök på Jakobsbergsgeriatriken. Det var lärorikt och ytterst inspirerande - en uppvisning hur målmedvetet arbete for bättre vård genom kunskapsuppbyggnad omsätts i praktisk handling. Inte minst imponerade den helhetssyn som Martin Annetorp och Eva Henriksen vittnade om - helhetssyn på patienten men också helhetssyn på hur sjukvård och omsorg kan utvecklas och förbättras: utveckling av ett utbildningscentrum för alla ínblandade yrkeskategorier (inte minst att unga människor kan lockas till att arbeta i geriatriken genom att introduceras av företrädare med ordentlig kompetens). Inom samma centrumbildning bedrivs vård och omsorg, forskning och tillämpning av egna och andras framsteg inom området.

---

www.founu.se

---


Inga kommentarer: