söndag 27 maj 2012

S och SD i samarbete: avskaffa modersmålsundervisning

I veckan har S, MP och V spelat Sverigedemokraterna i händerna. I sin iver att orsaka nederlag för Alliansregeringen har man med SDs medverkan fått till ett riksdagsbeslut att lärarlegitimation ska krävas även för modersmålslärare - utan hänsyn till att tillgången till individer med kunskap i minoritetsspråk och andra modersmål med formell lärarkompetens är mindre än minimal!

Det är beklagligt att vänsteroppositionen bereder väg för Sverigedeomokratrerna som har helt andra mål än övriga partier i riksdagen: kvalitativ god modersmålsundervisning. Som riksdagsledamoten (FP) Roger Haddad uttrycket det i gårdagens SvD:

"Det som är mest intressant motivet till de olika oppositionspartiernas ställningstaganden. Regeringen och de rödgröna är överens om vikten av modersmålsundervisning, Sverigedemokraterna är egentligen emot och vill avskaffa detta. Åtminstone har de anfört att man ska lägga det utanför skoltid, att föräldrarna ska betala detta själva, att man ska ta bort kravet på kommunerna att erbjuda modersmålsundervisning samt att undervisningen inte bidrar till den assimilering som är målet med Sverigedemokraternas politik.
Kan det vara så att Sverigedemokraterna genom detta spel lurade de rödgröna i denna fråga? Konsekvensen blir ju egentligen om beslutet får full effekt att kommunerna inte kan erbjuda modersmålsundervisning eftersom lärarna inte har rätt utbildning för att kunna få en lärarlegitimation. Genom detta drag kan man säga att SD med hjälp av de rödgröna aktivt riskerar att skjuta modersmålsundervisningen i sank."
 Lärarlegitimation är ju egentligen ett mycket trubbigt redskap som knappast i sig är ägnat att höja kvaliteten i skolorna. Man kan jämföra med sjukvården, där de yrkeskategorier som har legitimation har det för att i första hand kunna ge yrkesförbud för utövare som utgör en fara för patienternas liv och hälsa. Men legitimationen i sig innebär inte en kvalitetsgaranti. För lärare har det förts fram som ett redskap för att förhindra fast anställning av lärare som saknar formell kompetens, vilket kan bidra till kvalitetsförbättringar, men ingen absolut förutsättning. Det tar inte bort behovet av att utveckla bättre mått på skolans kvalitet. Finns det någon vetenskaplig grund för att säga att det är legitimationen som kommer att lösa alla kvalitetsproblem?

När det gäller såväl yrkesutbildning som modersmålsundervisning är tillgången till formellt utbildade individer minimal. Frågan är då om oppositionen vill skapa regler som leder till att sådan undervisning inte alls kan bedrivas? - något som framstår som SDs huvudmål!

SvD

---

Inga kommentarer: