söndag 6 maj 2012

Skolverket åter på krigsstigen mot valfrihet

Skolverket förnekar sig inte. Nu har man konstaterat att det finns skillnader mellan skolor i olika kommuner. Därifrån kommer man snabbt fram till att det är den ondskefulla valfriheten som skapar orättvisor. Maria Ludvigsson konstaterar på SvDs ledarsida att "Skolverket gillar inte olika". Metta Fjelkner (Lärarnas Riksförbund) hakar på och tar fram sin patentmedicin - förstatligande, men får motargument både av Maria Stockhaus, ordförande i utbildningsberedning vid Sveriges Kommuner och Landsting: "Staten löser inte skolans utmaningar" och Karin Svanborg-Sjövall ochEva Cooper vid Timbros välfärdsprogram konstaterar att "47 av Sveriges 50 sämsta skolor är kommunala":
"Sedan 1985 har staten haft möjlighet att ta till så kallad statlig tvångsförvaltning. Har en kommun grovt eller under längre tid misskött sig får regeringen enligt Skollagen, på kommunens bekostnad, vidta de åtgärder som behövs för att avhjälpa bristen. I det uppmärksammade fallet med Tolvåkersskolan i Kävlinge krävde en grupp föräldrar tvångsförvaltning, vilket avslogs av regeringen på Skolinspektionens rekommendation."
Maria Stockhaus konstaterar också på sin egen blogg att det finns skillnader även mellan olika klassrum i en skola:
"Det kommer att krävas förändringar på alla nivåer och en av Sveriges Kommuner och Landstings prioriterade frågor är bättre skolresultat.
SKL’s öppna jämförelser är ett sätt för SKL att ge underlag för förändring liksom den analys av öppna jämförelser som gjordes för ett par år sedan. I den analysen tittade man på ett antal framgångsrika kommuner och gjorde intervjuer på alla nivåer i de kommunerna och lyckades få fram ett antal framgångsfaktorer som sedan spridits till medlemmarna genom en skrift och genom seminarier i hela landet.
En viktig framgångsfaktor är höga förväntningar på alla nivåer och det gäller på kommunnivå såväl som i varenda klassrum. Vi behöver tydliga pedagogiska ledare som rektorer som är ute i klassrummen och som kan se till att tiden på skolan används på ett bra sätt så att inte lärare upplever att de har en bra arbetssituation. De goda exemplen finns och det är dags att lyfta fram dem även i den skolpolitiska debatten."

På Lidingö hade vi för flera år sedan en debatt när en friskola öppnade i närheten av en kommunal mellanstadie- och högstadieskola. Domedagsprofeterna spådde just den snara nedgången och fallet för den kommunala skolan. Men skolledning och lärare mötte utmaningen och har de senaste åren legat i toppen av Lidingös kommunala "skolliga". Detta är ett exempel på hur konkurrens faktiskt kan befrämja även de kommunala skolorna.

---

Inga kommentarer: