måndag 7 maj 2012

Som ett brev på posten....

Egentligen snabbare än ett brev på posten! I dagens SvD skriver tidigare skolministern (S) Ibrahim Baylan 
"Nya skolor ska inte få öka segregationen"
 Vad socialdemokratin inte ser, det är den kommunala skolans ansvar - och därmed de lokala politikernas ansvar - att se till att de kommunala verksamheterna inte blir dåliga alternativ. Det är där den gamla trötta socialdemokratin återgår till att förbjuda de mer framgångsrika verksamheterna:

"Socialdemokraterna vill därför ge skolorna ett nytt uppdrag, där skolans huvudmän ska se till att grupperna i förskolan och skolan är socialt och etniskt heterogena. Vi vill också att skolor som bidrar till ökad segregation inte ska få tillstånd att starta. "
Man borde tänka tvärtom: hur ska vi verka för att de gamla skolorna blir mer attraktiva?

Och man kan vända på  resonemanget: om det är en dålig kommunal skola som är grunden för ökad segregation - ska den verkligen få fortsätta då??

Men det kanske är för mycket begärt av en gammal rörelse...


---

Inga kommentarer: