söndag 10 juni 2012

Fortfarande inget besked från (S)

Av en debattartikel i dagens SvD framgår att den tidigare S-märkte statssekreteraren och biträdande statssekreteraren Stefan Stern är starkt oroad av att socialdemokratin inte klart tagit ställning för de valfrihetsreformer som kommit till de senaste 20 åren.

"De problem som finns i välfärdssektorn hanteras bäst politiskt av nationella kvalitetskrav lika för alla utförare, med system för uppföljning och kvalitetsjämförelser. ”Vinstförbud” eller ”återinvesteringskrav” löser ingenting, utan skapar nya problem och ger incitament till mindre transparens och kortsiktighet.
...
Det råder ingen tvekan om att ett förbud mot privata aktörer i välfärdssektorn kraftigt skulle minska medborgarnas valfrihet. Det vore ett stort misstag om de mest högljudda inom Social- demokratin och LO lyckas tvinga Löfven och den nya partiledningen att gå till val som systemkramare snarare än medborgarnas företrädare. För mig står det klart att det finns en rad tunga skäl, både sakliga och strategiska, som talar för att utveckla den svenska modellen – i stället för att gå till val på att utmana den."
 Frågan är alltså: vilken väg väljer S? Vänsterpartiet har redan valt den reaktionära och Miljöpartiet är på väg in i otydlighetens dimma för att slippa konfrontera sin egen vänsterflygel.

---

Inga kommentarer: