söndag 10 juni 2012

Radiojournalistik i blindo

I dagens radioprogram Kaliber diskuterades vårdvalet och inte helt förvånande kom en hel del mycket kritiska synpunkter fram. I rättvisans namn måste nämnas att betydelsen av ökad valfrihet i viss mån kom fram. Men det som faktiskt chockade mig var det mantra som upprepades: det är fel att de som har bättre förutsättningar kan få bättre vård. Det är alltså fel att man kan få bättre vård - det är inte fel att man fortfarande kan få sämre vård i Sverige? Varför förmår man inte se kritiskt på vilka budskap som pumpas ut?

Är det fel att kunna få bättre vård? Ska man precis som vad gäller vinster förbjuda bättre vård? Ska vårdens kvalitet begränsas för att skapa rättvisa?

Vet man att vårdens kvalitet var bättre före vårdvalets införande? Hur vet man vilken kvalitet vården hade förr, när man bara mätte om budgeten hölls eller ej?

Det korrekta svaret är att vi befinner oss i en tid när vi måste omvärdera vad skattepengarna ska gå till - en icke kvalitetskontrollerad vård där patienterna är hänvisade till vart politikerna skickar skattepengarna.

Förr visste vi inte vilken vård invånarna fick för skattepengarna. Nu är vi i inledningen av en ny tid, där vid börjar lära oss hur uppföljningen ska gå till.

Socialstyrelsens utredning som visar att problem i äldreomsorgen inte har med ägar- eller driftsform talar sitt tydliga språk: det är uppföljningen som spelar roll.

---

 

Inga kommentarer: