onsdag 13 juni 2012

Rapport från landstingets budgetfullmäktige

Igår började landstingets budgetfullmäktige. Den inleddes med en allmänpolitisk debatt i tre timmar och därefter upptogs den mesta tiden av trafikfrågor. Idag har de första sex timmarna ägnats åt sjukvårdsbudgeten och just nu diskuteras framtidens sjukvård.

Debattnivån har - från mitt perspektiv - varierat högst betydligt. Oppositionen ska förvisso opponera mot den styrande majoriteten, men det fanns betydande brister i logiken. Till exempel samlar man "fakta" från radio och TV - och finner på så sätt stöd för att Vårdval Stockholm leder till för mycket sjukvård för vissa grupper. Men man blev svaret skyldig när Filippa Reinfeldt krävde besked om vilka som skulle förvägras vård - och vilken vård som man på vänsterkanten finner onödig.

Vänsterpartiet tycks vara emot läkarbesök inom hälso- och sjukvården - förutom att tala om att andra yrkeskategorier är alldeles för förbisedda, så vill man ha de högsta taxorna för besök hos specialist (dit ska alltså bara de som har riktigt god råd få gå - inte fattiga barnfamiljer).

Landstingsfullmäktige är inte platsen för medicinska diskussioner, men när en politiker från talarstolen faststlår att tre besök för att ta bort ett födelsemärke är två för mycket. I min egen begränsade kliniska erfarenhet vet jag just att detta är vad som ofta krävs: (1) bedöma om det kan åtgärdas på en husläkarmottagning - och om det är ett födelsemärke eller något annat (2) besök med tid avsatt för desinficering, operation och omplåstring samt (3) återbesök för besked om patologisk undersökning av det som tagits bort (katastrofalt att ta per telefon eller brev OM det visar sig vara elakartad cancer) - samt kontroll att såret läker rätt. Men det är ju bara medicinskt och inte politiskt synsätt...

---
Inga kommentarer: