torsdag 9 augusti 2012

Är det snart dags att få svar på frågan?

Jag ställde tidigare frågan om vad Tillväxtverket egentligen har uträttat. I dagens SvD ger Alen Musaefendic några svar:

"Verksamhet mäts med mått, och vilka mått man använder reflekterar också vilken verksamhet man bedriver. Några av måtten varmed Tillväxtverket redan på framsidan stoltserar är antalet: personer som lärt sig mer om LOV (900), personer som träffat ambassadörer för kvinnors företagande (107000), registrerade affärsplaner (26000), företag i matchmaking (70), kvinnor som deltagit i affärsutvecklingsinsatser (27000) och naturligtvis alla bidragsmiljoner som distribuerats." 
Den frustration jag känner över att måtten inte är effektmått utan aktivitetsmått delar jag nog med många, inte minst Musaefendic.

Från flera håll har det kommit krav på granskning av Tillväxtverkets verksamhet och även att Generaldirektörer inte ska kunna sitta kvar förordnandet ut (DN, SvD). Det första är ju egentligen en självklarhet. Om verket inte haft avsedd effekt ska det läggas ner eller få andra verktyg att arbeta om målen fortfarande är viktiga. Det andra - generaldirektörernas anställningstrygghet - är en mer delikat fråga. En aspekt är ju att garantera individen som accepterar ett sådant jobb en viss självständighet - det är ju inte ett fast jobb utan mer som en projektanställning på begränsad tid. Självständigheten skulle säkert bli lidande om anställningen dessutom skulle kunna avslutas utan varsel om Regeringen av någon anledning inte är nöjd - till exempel efter ett regeringsskifte eller om Regeringen i ett trängt politiskt läge behöver visa handlingskraft. Nej, här verkar den Svenska Avundsjukan slå till rejält. Vanliga anställningsregler gäller inte för dessa projektanställningar, som aldrig kan övergå i fast anställning...

---

Inga kommentarer: