tisdag 21 augusti 2012

Fastighetsskatteförslaget - ett fall framåt?

Idag har alltså ett förslag till ändrad fastighetsbeskattning lagts fram. Utredarna tänker sig att bostadsytan skall vara grunden för beskattningen och Villägarnas intresseorganisation har redan tidigare uttalat att det är fel att skatten inte kopplas till fastighetens värde!

Den gamla fastighetsskatten hade ju den inbyggda vansinnigheten att värdet på de boendes fastigheter steg i takt med att grannar flyttade och sålde dyrt. Egentligen finns det ju inget värde på en fastighet som inte är ute på marknaden. Skattemyndigheten åsätter fastigheten ett fiktivt värde och de som inte flyttat får en årlig kostnad som är avhängig vad avflyttade grannar lyckats få betalt. Dvs det finns ingen koppling mellan ökningen i beräknat fastighetsvärde och de kvarvarande fastighetsägarnas ekonomiska tillgångar och möjligheter att bo kvar. Därav kom ju ett famöst uttalande från en miljöpartist: "de kan ju flytta om de inte har råd att bo kvar".

Men vad blir konsekvensen om boendeytan blir styrande för fastighetsskatten? Mindre bostäder - mindre yta. Jämför med Frankrikes bilbeskattning som länge varit baserat på cylindervolymen. Vilket europeiskt billand hade de minsta cylindervolymerna (men därmed inte de mest bränsleekonomiska eller miljövänliga...)? I Storbritannien bygger man i allmänhet bostäder med enligt svenska mått små rum, smala prång och trappor. Det är inget att ta efter. Det primärt miljömässigt viktiga är inte kvadratmetrarna utan materialval, isolering och form av uppvärmning och belysning. Därför är inte kvadratmeterbeskattning något som med automatik ökar miljövärdet i en fastighet.

Men det finns något i Storbritanniens fastighetsbeskattning som skulle kunna vara värt att överväga. Kommunalskattens "poll tax" är, så vitt jag fick höra när jag bodde och arbetade där, baserad på ägarens inköpspris. Det innebär att när man köper en fastighet så bestäms vilket spann poll tax hamnar. Det är inte grannarnas försäljning som får den egna fastighetens beskattning att skjuta i höjden utan det egna inköpspriset. Det är i grunden bättre än de dyra svenska fastighetstaxeringarna.

Kan fastighetstaxeringarna tas bort kan säkert enormt stora belopp sparas in. Undviker Sverige att straffbeskatta pensionärer som bott länge i sitt hem för att tvinga bort dem så är ännu mycket mer vunnet i humanitetens namn.

---

SvD, SvD, SvD, DN

---

Inga kommentarer: