lördag 18 augusti 2012

Knepet är att definiera vad som är dåligt

I dagens SvD skriver KDs talesperson i skolfrågor Anna Eclund bland annat att Skolinspektionen ska kunna stänga dåliga skolor. Det är i och för sig rätt tänkt, men frågan är var gränsen mellan stängning och fortsatt verksamhet ska gå. Som det hittills har sett ut, så har Skolinspektionen till mycket stor utsträckning haft till uppgift att se till att formaliakrav uppfylls. Så har lagstiftningen varit utformad och det är relativt enkelt att objektivt konstatera om  verksamheten dokumenterats på rätt sätt. Betydligt mindre kraft har ägnats åt det som är svårare att mäta: hur har elevernas kunskapsinhämtning och erfarenhetsuppbyggnad fungerat?

Den  fråga som måste besvaras, såväl innan gränsen för otillräcklig kvalitet kan sättas, som vilka lärare som ska kunna belönas såsom goda pegagoger och föredömen, är vad som ska räknas som god kvalitet i skolan och hur man ska rangordna och sammanräkna olika kvalitetskriterier.

Gör man inte det kan Skolinspektionen bli en farlig institution som stänger skolor på löpande band därför att sammanträden och kommittémöten inte protokollförts på rätt sätt (givetvis ska sådant skötas, men ser man till vad Skollagen tidigare givit Skolinspektionen för områden att bevaka så är detta inte alls fråga om satir!)

---

SvD

---


Inga kommentarer: