tisdag 28 augusti 2012

Lidingöcenterns förtroendekapital på minus

Vid gårdagens Lidingö kommunfullmäktige gick oppositionsrådet (C) över gränsen - igen. Han brukar ofta tala om hur viktigt det är att värna om demokratin. Dit hör en opposition som håller sig till sanningen och inte bedriver hitte-på-opposition.

Det mest uttalade exemplet kom under debatten om översiktsplanen. Tonläget var högt om att Kommunstyrelsen efter samråd och remissomgångar tydligare markerat en strimma norr om Lidingöbanans sträckning mellan Högberga och Kottla stationer. Det påpekades att Tekniska Nämnden utan reservationer ställt sig bakom följande avsnitt i Tekniska Nämndens remissvar:
"Problemen med bristande trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet på Södra Kungsvägen mellan Skärsätra och Högberga behöver fortsatta åtgärder. En eventuell utbyggnad av Gåshaga området medför sannolikt en ökad trafikbelastning på Södra Kungsvägen. Detta problem bör uppmärksammas vid en kommande planering
Man bör om möjligt undvika att öka trafikbelastningen på sträckan innan problemen fått en lösning.
Det skrafferade utredningsområdet vid Mölna bör utvidgas något norr om järnvägsspåret för att inte begränsa utredningsalternativ i framtiden."
 Men oppositionsrådet (C) gick upp i talarstolen och påstod att man reserverat skriftligt mot detta. Men är det sant? Vad står det i reservationen? Det är en viktig demokratifråga att man kan lita på oppositionen, men det står inget i reservationen att den ovan citerade utvidgningen norr om järnvägsspåret skulle vara felaktig.

Tonläget var som så ofta högt från såväl Lidingöcentern som Lidingöpartiet. Huvudsakligen var man emot och hade inga egna konstruktiva alternativ.

---

Inga kommentarer: