tisdag 7 augusti 2012

Nyliberaler saknar sinne för proportioner

I ett inlägg på DN debatt igår framför Maria Abrahamsson och Mattias Svensson sina nyliberala ståndpunkter lika aggressivt som i den tidigare debattartikeln. Typiskt för deras argumentation är att de själva saknar just proportioner. För det första belönar man Henrik Ripa, Susanna Haby och Anne Marie Brodén med epitetet Förbudsvännerna. Abrahamsson och Svensson upprepar sedan att deras gräns för lagstiftning är om lagstiftningen räddar liv - eftersom en "knappt mätbar folkhälsoförbättring" inte motiverar att staten "klampar in både i kulturlivet och i medborgarnas utomhusmiljö". Är detta sinne för proportioner? Har de läst Förbudsvännernas debattsvar? Varför får vi inget tydligt svar på frågan om var de gamla nyliberalerna sätter gränsen för den ofrihet som man tvingar på andra? Ska jag som inte mår bra av tobaksrök behöva gå och förhandla med rökare var 5:e till 10:e meter på pendeltågsperrongen morgon och kväll? Jag dör ju inte av den så, därför har jag enligt nyliberalerna ingen automatisk rätt till frihet från tobaksröken, men rökaren - som aldrig själv står i sin egen rök - tycks ha en naturrätt!

Sedan är det en annan sak att lagar och regler kan gå för långt. Både på väg och till havs skulle jag vilja se de vetenskapliga bevisen för att det är berusning vid alkoholhalt mellan 0,2 och 0,5 som är det farliga.

Men både på väg och på vatten är jag glad för att det finns en majoritet för att minska risken att jag blir påkörd och lemlästad eller kanske dödad. Själv är jag inte nykterist, men inte är offret betydande att avstå. Nyliberalerna saknar proportioner!

---2 kommentarer:

Mattias Svensson sa...

Hej Lars,

Lite lustigt är det att du sitter och hittar på egna ståndpunkter som du sedan tillskriver dem du polemiserar mot. Sådana teoretiska övningar kan du väl fortsätta med utan att dra in andras namn.

Det finns ingen som pläderar för att allt du inte dör av ska vara tillåtet (att stöta på någon rökpuff utomhus är rätt långt därifrån, och de kan lika gärna komma från bilar eller grillar som från cigaretter), eller för att det ska vara tillåtet att på fyllan köra på, lemlästa och döda andra i trafiken. Annat än i din fantasi då.

Är du ärligt intresserad av vad jag tycker i de här frågorna utvecklar jag det i Glädjedödarna – en bok om förmynderi, som man kan köpa för en billig penning eller låna på bibliotek.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9175667762

Vänlig hälsning

Mattias Svensson

Lars Björndahl sa...

Hej Mattias!
Jag beklagar att du upplever att ditt namn orättvist dragits in i offentligheten. När jag bloggar brukar jag i de fall jag reagerar på något publicerat ange författarnas namn.

Men det verkar faktiskt inte som du läst dina egna artiklar ordentligt. Ni utnämner de tre moderaterna i Socialutskottet till Förbudsvänner, dvs att deras primära mål är just förbuden. Och i artikeln innan så stod det till och med om "förbudstalibaner". Och det står ordagrant "det krävs extrem överkänslighet för att man ska fara illa av rökning utomhus" i ett sammanhang som klart antyder att detta är inget att bry sig om, och jag har svårt att tolka din kommentar ovan som annat än negligerande: "att stöta på någon rökpuff utomhus är rätt långt därifrån, och de kan lika gärna komma från bilar eller grillar som från cigaretter"

Jag vidhåller därför att det saknas proportioner i era inlägg. Det är sådana våldsamma rallarsvingar att det faktiskt motverkar det goda i ert syfte - att motverka onödiga förbud. Men trots att jag ser mycket positivt i en sådan inställning lämnar er argumentation mycket övrigt att önska. Det påminner mig om de radikala på 70- och 80-talen, antingen extremvänster eller extrem nyliberalism.

Det är ju intressant att du nu skriver att jag bör läsa din bok för att förstå vad du verkligen tycker.

Det förefaller på ditt resonemang i inlägget ovan att du förnekar eller åtminstone förringar intrånget i min frihet att dagligen tvingas utstå tobaksrök bara för att jag vill åka kollektivt och inte bil till och från arbetet.

När det gäller trafik på väg och till sjöss så dristade jag mig att dela åsikten att nuvarande lagstiftning inte bygger på vetenskap utan skjuter fel byte, men där misslyckades jag uppenbarligen att nå dig med budskapet, vilket jag beklagar.

De två artiklarna jag har kritiserat anser jag fortfarande visar tydliga tecken på bristande känsla för proportioner. Din kommentar ovan har tyvärr inte hjälpt mig att komma över den känslan.