söndag 12 augusti 2012

Söndagstankar om cykelvägar samt utbildning och arbetsmarknad

Den senaste tiden har diskussioner om cykelvägar vaknat. För en stockholmare är kanske frågan om snabbcykelväg mellan Lund och Malmö lite avlägset, men det finns något mycket positivt att man har börjat resonera om cykeltrafikens speciella förutsättningar. Inte minst tanken att förläggning längs järnvägar minskar förekomsten av branta backar är en god tanke. När jag bodde och arbetade i Birmingham hade jag möjlighet att ta lokaltåget fram till kanalsystemet och därifrån cykla längs kanalerna fram till arbetet. Det var en stor fördel jämfört med att ta sig fram på cykelfiler på bilvägarna.

Däremot vänder jag mig mot de ständiga jämförelserna med Nederländerna och Danmark. Det är inte så underligt att dessa länder har stor andel cyklande - det är mycket platta länder. Kanske en jämförelse med de bergiga delarna av Belgien skulle vara av intresse, som kontrast, eller med Schweiz...

---

En intressant debattartikel av Stefan Fölster, chefsekonom vid Svenskt Näringsliv, publicerades idag på DN debatt. Där ges en betydligt mer detaljerad bild av hur läget ser ut avseende arbetslöshet för ungdomar och unga vuxna. Det ges inte så mycket konkreta lösningar och jag börjar undra om den bristande anpassningen mellan de meriter studenter har och vad verkligheten efterfrågar är en kärna - inte primärt att man som S vill ska tvinga studietrötta tonåringar till mer teoretiska studier, utan att utbildning som leder till arbete ska ges.
"Var femte högskolestudent i Sverige har inte jobb ett år efter examen"
Förvisso ska vi ha valfrihet, men eftersom skattebetalarna står för högskoleutbildningens kostnader, så kan man fråga sig om högskolorna erbjuder rätt utbildningar?

"Var tredje sysselsatt ungdom uppger att de har ett arbete där de inte kan använda sin utbildning eller kompetens till fullhet"
Det är lite oklart om detta är enbart ungdomar före högskolestudier eller alla i åldrarna 15-24. Men i vilket fall så väcker det frågan om de utbildningar som erbjuds är tillräckligt adekvata i relation till verklighetens behov.

---

SvD

---

Inga kommentarer: