onsdag 15 augusti 2012

Urspårat forskningsstöd

Ledningen för Stiftelsen för Strategisk Forskning har uppenbarligen haft helt fel fokus för sin verksamhet. När skandaler med brakfester för miljonbelopp avslöjas kommer försvaret att det var viktigt att kansliet "kunde se på forskningsfrågorna på ett nytt sätt och få dialog med medier på ett nytt sätt" (citat av stiftelsestyrelsens ordförande Ulla Britt Fräjdin-Hellqvist i DN).

Ville man däremot stärka VETENSKAPEN skulle man kunnat använda dessa miljoner till att anordna konferenser i Sverige, dit världseliten kunnat bjudas in och där såväl etablerade som unga forskare skulle kunna deltaga till en starkt subventionerad kostnad. Och man skulle kunna vara generös med resestipendier för unga forskare för att presentera resultat runt om i världen. Det är otroligt mycket mer värt än att göra banketter och mingelfester med svenska medier!

Det så vetenskap främjas, inte genom 15-årskalas för den egna organisationen!

---

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, Aftonbladet, Aftonbladet, Expressen

---


Inga kommentarer: