fredag 17 augusti 2012

Viktigt att också föräldrar engagerar sig

Vid skolavslutningen och nu när nästa termin ska börja har frågan om kränkningar, mobbning med eller utan fester och alkohol varit ett aktuellt ämne.

Närpolis och skolledningar samarbetar för att motverka avarterna. Både skolstart och skolavslutningar är viktiga händelser i ungdomars liv och det är bra om de kan känna frihet och glädje. Men det är också visat att förmågan att se de negativa konsekvenserna av det egna handlandet inte är färdigutvecklat förrän flera år efter att man lämnat gymnasiet.

Jag tror att vi här har en mycket väsentlig förklaring till de urspårade "nollningar" eller andra olämpliga tilltag - vanligen skötsamma ungdomar påverkar varandra och så blir det en spiraliserad utveckling och ett slutresultat som inte alls tyder på omdöme och mognad. Men det är ju där vi "vuxna" ska vara ett stöd för ungdomarna att vinna mognad och därmed bli omdömesgilla! Det handlar i första rummet inte om förbud och pekpinnar, utan om att resonera med tonåringar. Att berätta vad som hänt tidigare och just nu - och vad konsekvenserna blivit.

Allt detta kan inte läggas på skolan. Det måste grundläggas i hemmet. Därutöver ska givetvis skolan också kunna resonera om vad som är rimligt respektive orimligt. Gångsätras rektor Christer Yllner uttrycker det mycket klokt i en intervju i SvD:
"Det här med att åka flak och dricka sprit är en väldigt märklig företeelse. Det är inte en värdig avslutning."
Men utan föräldrars engagemang och stöd spelar det inte så stor roll vad lärarna säger (DN)
 ---

SvD, DN, DN, SvD
---

Inga kommentarer: