lördag 29 september 2012

Fler dimmoln från Lidingöcentern i gymnasiefrågan

Lidingöcentern fortsatte ge spridning åt osanna påståenden och oansvariga förslag i en ny insändare i Lidingö Tidning.

Utan någon som helst grund påstår man att det är en fråga om brister i marknadsföring från den styrande majoritetens sida som orsakat elevbristen i Gångsätra. Det är fel. Båda skolorna har satsat hårt på utveckling och har alldeles utmärkta resultat. Det är inte fel på gymnasierna. Lidingöcentern tycks inte förstå hur dagens ungdomar tänker och utnyttjar valfriheten. På riksplanet hyllar Centerpartiet valfrihet men på hemmaplan är man bekymrad över att ungdomarna utnyttjar denna valfrihet.

Själv skulle jag gärna ha kvar två fristående gymnasieskolor. Men bara under förutsättningen att kvaliteten kan bibehållas hög eller till och med ökas. Det går inte att åstadkomma i dagens verklighet. I valet mellan kvalitet i undervisningen och satsning på lokaler väljer moderaterna och den styrande majoriteten kvaliteten. Lidingöcentern väljer lokalerna.

Lidingöcenterns vaga förslag till lösning leder till fortsatta ekonomiska förluster för Gångsätra. En total utjämning mellan Hersby och Gångsätra utan att minska lokalerna leder till att även Hersby-elevernas kvalitet drabbas.

Lidingöcenterns ofinansierade förslag är inte bara kortsiktigt, det innebär också att det inte blir möjligt att för en relativt låg kostnad ordna fler grundskoleplatser. Det är mer bråttom och skulle kunna innebära att staden måste bygga en ny skola i Dalenum för 200-300 miljoner kronor. Och det behovet uppstår innan antalet lidingöungdomar i gymnasieålder överstiger dagens sjunkande antal - någon gång efter 2018/19. Att låta Gångsätra blöda minst 5 miljoner kronor om året under denna tid och dessutom behöva investera i en ny grundskola med ytterligare höga lokalkostnader vittnar om total brist på politiskt och ekonomiskt ansvar från Lidingöcenterns sida.

Om man dessutom vill göra verklighet av förslagen att fördela dessa betydande kostnader så att ingen skola tjänar på att begränsa sina lokaler, då lyckas man försämra kvaliteten i hela skolsystemet till följd av orimliga lokalkostnader. Att sprida kostnaderna innebär inte att de försvinner.

Majoriteten satsar på kvaliteten i båda gymnasierna. I Hersby har alla elever tillgång till egen dator. Med Lidingöcenterns förslag blir det sämre för alla gymnasieelever - och på sikt även för grundskoleeleverna.

Det får vara någon måtta på Lidingöcenterns egoistiska röstfiske. Låt inte Lidingöcenterns populism drabba eleverna. De elever som väljer att studera i Lidingös gymnasier måste få god kvalitet och skattebetalarna ska inte behöva betala extra för orealistiska och oansvariga förslag!

---

Paul Lindquist

---

Inga kommentarer: